Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων

Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων

Από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου θα τελείται στον Ιερό μας Ναό Ιερό Σαρανταλείτουργο των Χριστουγέννων, προς πνευματική στήριξη και ωφέλεια.

Καθημερινώς θα μνημονεύονται τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, τα οποία θα αναγράφονται σε ειδικά δίπτυχα που διατίθενται στον Ναό και με τη δική σας προαιρετική προσφορά θα τοποθετούνται στο κυτίο του Ιερού Σαρανταλείτουργου. Έναρξη θ. Λειτουργίας στις 7: 30 το πρωίX