Ιερά Κειμήλια

Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία και οι διαλάμποντες επέκεινα του γήινου και κτιστού πεπερασμένου χωροχρόνου αστέρες αυτής, δηλαδή οι άγιοί της, δορυφορούνται αϊδίως πέριξ του ακτίστου νοητού Ηλίου της Δικαιοσύνης Ιησού Χριστού, φωτιζόμενοι από το Άκτιστο φως Αυτού, αγιαζόμενοι από Αυτόν ως την μόνη αυτοπηγή πάσης Αγιότητος και δοξαζόμενοι από την εκείνου άφθορη, άληκτη και αδαπάνητη θεϊκή δόξα.

Ως Δώρα του Θεού στον κόσμο τιμούμε, προσκυνούμε και ευλαβούμαστε τους Αγίους, οι οποίοι είναι φίλοι και βοηθοί μας και πρεσβεύουν πάντοτε στον Λυτρωτή Κύριο μας για την σωτηρία των πιστών.

Στον Ιερό μας Ναό φυλάσσονται ως τιμαλφέστατος θησαυρός τα Ιερά Κειμήλια, επιβεβαιώνοντας τη ζωντανή παρουσία του Θεού στον κόσμο:

Ιερά Λείψανα:

 • Αγίου Παρθενίου
 • Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας
 • Αγίου Αρσενίου
 • Αγίου Γεωργίου
 • Αγίου Χαραλάμπους
 • Αγίου Κοσμά και Δαμιανού
 • Αγίου Επιφανίου
 • Αγίου Ελευθερίου
 • Αγίου Αντωνίου εκ Βεροίας
 • Αγίου Ευκαρπίου
 • Αγίου Νεοφύτου
 • Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων
 • Αγίου Μάρκου του Ευγενικού

και Τεμάχιον εκ του Παναγίου Τιμίου Ξύλου.

Ο Ιερός μας Ναός πανηγυρίζει δύο φορές το χρόνο, τη μνήμη του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου και του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού ενώ τιμά όλως ιδιαιτέρως τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

X