Βιβλίο για τον Άγιο Φώτιο τον Μέγα

Ο Ιερός μας Ναός έχει εκδώσει βιβλίο για τον Άγιο Φώτιο τον Μέγα, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κατσάνης.

Το βιβίλιο περιλαμβάνει:

  • τον Βίο και την Πολιτεία του Αγίου Φωτίου
  • Ανθολόγιο Κειμένων του Αγ.Φωτίου
  • την Ιερά Ακολουθία του Αφίου Φωτίου (κείμενο-μετάφραση)

Στο βιβλίο θίγονται διαχρονικά θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία, την Εκκλησία, τις σχέσεις τους με την κοσμική εξουσία, αλλά και με τους πιστούς:

  • οι σχέσεις Εκκλησίας και κοσμικής εξουσίας,
  • οι σχέσεις της Ορθοδοξίας και Δυτικής Εκκλησίας σε μια κρίσιμη περίοδο
  • το Σχίσμα των Εκκλησιών
  • οι Σταυροφορίες
  • η αρμονική σύζευξη Ελληνισμού – Χριστιανισμού
  • οι ιεραποστολές του Βυζαντίου
  • η ζωή, οι αγώνες, η δράση του Αγίου Φωτίου, οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Το βιβλίο προλογίζει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ.Άνθιμος.

Απόσπασμα του προλόγου του:

«Οι μελετητές του βίου και του έργου του αγίου Φωτίου μένουν εκστατικοί εμπρός στην πολύπλευρη προσφορά του, στην εφευρετική δράση του και στις αντοχές του.
Ιδιαίτερα στο μεγάλο ζήτημα των σχέσεων Ανατολής και Δύσεως εμφανίζεται ενώπιον των ερευνητών ένας γίγαντας του πνεύματος της Ορθοδόξου Ανατολής, δηλαδή της ακεραίας και ανοθεύτου ευαγγελικής παραδόσεως από των ιερών χειλέων του Κυρίου Ιησού Χριστού δια του Ευαγγελίου του και της αγιοπνευματικής διδασκαλίας των αγίων Αποστόλων και των ιερώ αποστολικώ Πατέρων των Επτά Οικουμενικών Συνόδων. Μέγα κατόρθωμα του αγίου η υπ’αυτου συγκληθείσα Μεγάλη Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως το 879.
Προτού να προσέλθη στις τάξεις του ιερού Κλήρου της Βασιλευούσης, ο Φώτιος, είχε παραγάγει ήδη ένα τεράστιο έργο διασώσεως, ερεύνης, σχολιασμού και ερμηνείας των συγγραμμάτων των αρχαίων Ελλήνων ποιητών και διανοουμένων, αξιοποιών και τις ικανότητες πολλών εκ των μαθητών του.»

Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Ιερό Ναό, ή να επικοινωνήσετε ώστε να σας το αποστείλουμε ταχυδρομικώς.

X