Σεπτέμβριος 2020

"Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,  ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας,  καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,  καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,  Φιλάνθρωπε, δόξα σοι" Την τελετή του αγιασμού στα Σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Ενορίας του Αγίου Φωτίου...

Με την προσήκουσα ιερότητα και μέσα σε κλίμα κατανύξεως, εορτάστηκε και στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου της Αποστολικής Μητροπόλεως των Θεσσαλονικέων, η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού...

X