Διοίκηση

Ιερατικώς Προϊστάμενος

Αρχιμ. π. Μακάριος Τσιμέρης

Εφημέριος

Πρωτ. π. Θεοδόσιος Αργυρόπουλος

Εφημέριος

Πρωτ. π. Ηλίας Καρατζόγλου

Πρωτοψάλτης

Δημήτριος Βαμβακόπουλος

Λαμπαδάριος

Μιχαήλ Αναστασίου

Γραμματεύς - Ιερά Μυστήρια

κ. Χρήστος Συμεωνίδης
6940829055

Νεοκώρος

Ηλίας Τσακαλίδης

X