Διοίκηση

Ιερατικώς Προϊστάμενος

Αρχιμ. π. Μακάριος Τσιμέρης

Εφημέριος

Πρωτ. π. Θεοδόσιος Αργυρόπουλος

Πρωτοψάλτης

Γεώργιος Ανδρικόπουλος

Λαμπαδάριος

Μιχαήλ Αναστασίου

Γραμματεύς - Ιερά Μυστήρια

κ. Χρήστος Συμεωνίδης
6940829055

Νεοκώρος

Δημήτριος Παπαδόπουλος
X