Οι «Άγγελοι» του Συσσιτίου μας βάψανε κ εφέτος τα Αυγά της Αναστάσεως!X