25η Μαρτίου: Η Εορτή της Πίστεως κι της Πατρίδος

25η Μαρτίου: Η Εορτή της Πίστεως κι της Πατρίδος

Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί μέ κάθε ἐπισημότητα εορτάστηκε στον Ιερό μας Ναό ο διπλός ἑορτασμός τῆς «Πίστεως καί τῆς Πατρίδος», η Μεγάλη Δεσποτικό-Θεομητορική Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί η ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821.

Ημέρα που ξεκινά το Κεφάλαιο της Σωτηρίας του ανθρώπινου γένους με την Κυρία Θεοτόκο να «χωρεί» τον Αχώρητο!

Ημέρα που αποδιδούμε τις οφειλόμενες τιμές σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που σφράγισαν με το αίμα τους την ελευθερία της Ελλάδος, αποτινάζοντας τον τουρκικό ζυγό.

Η πίστη και η πατρίδα συμβαδίζουν μαζί, υπό την σκέπη της Παναγίας μας, και με την ενότητα όλων, όπως εκφράζεται με την κοινή πίστη στον Σωτήρα Χριστό!

Χρόνια Πολλά στον ορθόδοξο κόσμο!

Χρόνια Πολλά στην πατρίδα μας!

Χρόνια Πολλά στους απανταχού της γης Έλληνες!X