Η Ακολουθία των Αχράντων Παθών

Η Ακολουθία των Αχράντων Παθών

«Ὁρῶσά σε σταυρούμενον, Χριστὲ ἡ σὲ κυήσασα, ἀνεβόα∙ Τὶ τὸ ξένον ὃ ὁρῶ, μυστήριον Υἱέ μου; πῶς ἐπὶ ξύλου θνῄσκεις, σαρκὶ κρεμάμενος ζωῆς χορηγὲ;»

Μέσα σε ένα ιδιαίτερο κλίμα κατάνυξης αλλά και συγκίνησης πλήθος ευσεβών πιστών συμμετείχε στην Ακολουθία των Αχράντων Παθών (ο Όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής) και της Σταυρώσεως του Κυρίου μας, στην οποία διαβάζονται τα δώδεκα Ευαγγέλια, μέσα στα οποία εξιστορείται και αναλύεται η πορεία του Κυρίου μας προς τον Σταυρό, στον περικαλλή Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

Πιστοί κάθε ηλικίας, με λίγα λουλούδια στα χέρια και έντονη συγκίνηση, προσήλθαν να προσκυνήσουν τον Εσταυρώμενο Κύριο, που οδηγήθηκε στο εκούσιο Πάθος για την σωτήρια των ανθρώπων.

Η απόδοση των ύμνων από τους εξαιρετικούς χορούς των Ιεροψαλτών και η ανάγνωση των δώδεκα Ευαγγελίων από τους Πατέρες του Ιερού Ναού περιέγραψαν με συγκλονιστικό τρόπο από τον Μυστικό Δείπνο, την προσευχή του Κυρίου μας στο Όρος των Ελαιών, την προδοσία του Ιούδα, τη δίκη Του Χριστού μας από τους αρχιερείς και τον Πόντιο Πιλάτο, έως την ανάβασή Του στον Γολγοθά και τη Σταύρωσή Του.

Η κορύφωση των Αγίων και φρικτών Παθών Του που συνταράσσει τις καρδιές των πιστών που επιζητούν το έλεος και τη Χάρη Του.X