ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΡΙΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟ ΠΛΟΙΟ «ΒΕΛΟΣ»X