Ομιλία Γκολιδάκη «για μια ασφαλή καρδιά» στον Ιερό μας ΝαόX