ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΑΣ ΝΑΟX