Εορτή Αγίου Λουκά , Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Θαυματουργού και ΙατρούX