Αγιασμοί για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς!

Αγιασμοί για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς!

«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, 
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 
Φιλάνθρωπε, δόξα σοι»
Την τελετή του αγιασμού στα Σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Ενορίας του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου τέλεσαν οι Πατέρες του Ναού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Μαθητές, Δάσκαλοι και Καθηγητές και Γονείς να φωτιστούν απ’ τον Σταυρό του Κυρίου για την επίτευξη των στόχων τους, με πίστη και φωτισμό των ψυχών!
Καλή σχολική χρονιά!


X