Έναρξη μαθημάτων Εργαστηρίου Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού μας Ναού

Έναρξη μαθημάτων Εργαστηρίου Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού μας Ναού

Πρόγραμμα:
Δευτέρα: 15:45 έως 19:45 (Α-Β1-Γ’ έτος)
Τρίτη: 17:00 έως 19:45 (Δ-Ε έτος & Α-Β Διπλώματος)
Πληροφορίες στον υπεύθυνο Καθηγητή μουσικής κ. Ζαχαρίου Στυλιανό τις παραπάνω ημέρες & ωρες.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της δημόσιας υγείας εν όψει της πανδημίας.


X