Έναρξη Ενοριακών Καλλιτεχνικών & Πνευματικών Δραστηριοτήτων στον Ιερό μας ΝαόX